Adviesraad

Om alle aangesloten Meesters in het land regelmatig te zien en met hen bij te praten, is er binnen het Gilde van SVH Meesters een adviesraad opgezet. De adviesraad van het Gilde van SVH Meesters bestaat op dit moment uit Lars van Galen en zal binnenkort uitgebreid worden. Deze adviesraad is de spil in het contact tussen de individuele leden, de SVH en het uitvoerende GG-bestuur en moet diverse activiteiten ontplooien.

We werken aan kennisvergroting van de leden. Een van de meest bekende activiteiten is dat we naar de olijfolieoogst en -productie gaan van Valderrama in Toledo. Bijna ieder praktiserend Gildelid is hier al geweest en heeft de maximale diepgang op één product ervaren. Dit doen we in andere vormen ook met onze sponsoren. Diepgang in een productgroep aanbieden aan de leden is een continue zoektocht van de adviesraad.

De adviesraad is de spil in het contact tussen de individuele leden, de Sterklas,
de SVH en het uitvoerende GG-bestuur en moet diverse activiteiten ontplooien.