Over ons

Gilde van SVH Meesterkoks

Het Gilde van Nederlandse SVH Meesterkoks is een onafhankelijke broederschap van professionele
koks die de hoogste graad van vakbekwaamheid binnen hun ambacht hebben behaald.

Alleen gediplomeerde SVH Meesterkoks kunnen, na het ondertekenen van de Code van Eer en middels het intronisatieprotocol, lid worden van het Gilde van SVH Meesterkoks. Je bent als SVH Meesterkok vrij om lid te worden van het Gilde van SVH Meesterkoks.

Binnen het Gastronomisch Gilde (GG) zit minimaal één vertegenwoordiger van het Gilde van SVH Meesterkoks in het GG-bestuur. 

Om alle aangesloten SVH Meesterkoks in het land regelmatig te zien en met hen bij te praten, is er binnen het Gilde van SVH Meesterkoks een adviesraad opgezet. Deze raad is de spil in het contact tussen de individuele leden, de Sterklas, de SVH en het uitvoerende GG-bestuur en moet diverse activiteiten ontplooien.

Voor meer informatie stuur een mail naar svhmeesters@gastronomischgilde.nl.

“We zijn binnen dit Gilde vooral zichtbaar als groep en niet als individu.” – SVH Meesterkok Loek Beemster

Gezamenlijk werken aan verbetering

Ons Gilde heeft een aantal doelen, allen gebaseerd op onze kernwaarden: Integritas, Artificias en Novitas. Naast onze toewijding aan onze drukke reguliere baan, streven we na om binnen het Gilde van SVH Meesterkoks kennis te delen en ons in te zetten voor behoud van het ambacht.
De voornaamste reden om lid te worden is niet dat een SVH Meesterkok hier veel uit haalt! Neen, zij moeten na het behalen van deze titel meer geven dan dat ze krijgen in dit Gilde. We willen binnen het Gilde van SVH Meesterkoks gezamenlijk werken aan verbetering van ons vak en elkaar blijven ontmoeten, om dit continu te blijven sturen en te realiseren. We zijn binnen dit Gilde vooral zichtbaar als groep en niet als individu. Door de samenwerking met de grondlegger van deze titel, het opleidingsinstituut SVH, realiseren we een eenduidige uitstraling. De SVH neemt de Meesterproef af en kan als enige dit diploma uitreiken. In de adviesraad bij het SVH van de examencommissie voor deze Meesterproef zitten ook alleen gediplomeerde SVH Meesterkoks. Wij zijn daarnaast sparringpartner binnen het SVH over vele, andere culinaire opleidingen.
 

Kennisvergroting: Sterklas en (internationale) activiteiten

Onze trots is dat we al jaren extra inhoud geven aan de reguliere niveau 4 opleiding middels de Sterklas. Deze Sterklas wordt inhoudelijk gestuurd door de Stichting Sterklas, bestaande uit J. Robbenregt, Alain Alders en Ben van Beurten. Zij dienen te zorgen dat de opleiding uniek is en aansluit op de huidige wensen van de keukens. De opleiding maakt feitelijk in de lessen gebruik van SVH Meesterkoks om dit te waarborgen en biedt een uitzonderlijke hoeveelheid ervaringen en trainingen, die in geen enkele andere kookopleiding te vinden zijn.

We werken ook aan kennisvergroting van de leden. Een van de meest bekende activiteiten is dat we naar de olijfolieoogst en -productie gaan van Valderrama in Toledo. Bijna ieder praktiserend Gildelid is hier al geweest en heeft de maximale diepgang op één product ervaren. Dit doen we in andere vormen ook met onze sponsoren. Diepgang in een productgroep aanbieden aan de leden is een continue zoektocht van de adviesraad.