In Memoriam Wynand Vogel

Met groot verdriet delen wij mee dat wij afgelopen week kennis hebben genomen van het overlijden van ons erelid Wynand Vogel. Gisteren hebben wij met zijn familie in besloten kring afscheid genomen van Wynand.
Wynand

De wens van Wynand en zijn familie was om zijn overlijden pas bekend te maken na zijn afscheid.

We zullen Wynand herinneren als zeer betrokken lid van ons gilde. Hij heeft als bestuurslid van het NCCK en het latere koksgilde veel betekend voor het gilde. Onder zijn leiding zijn de wedstrijden van het gilde geworden wat ze nu zijn. Daarnaast is hij tientallen jaren verbonden geweest aan het nationaal kookteam van het gilde. Eerst als chef d’equipe later als chef de mission. Onder zijn leiding zijn er veel successen behaald. Hij bleef steeds betrokken bij onze vereniging en deelde zijn kennis en waardevolle adviezen. Als jurylid  en -voorzitter, zowel nationaal als internationaal voor WorldChefs, wordt zijn expertise op het gebied van wedstrijd koken geprezen.

Wynand, we gaan je oprechtheid, humor, betrokkenheid maar vooral je vriendschap missen.

Onze gedachten gaan uit naar allen die hem lief waren en wij wensen hen heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Bestuur Gastronomisch Gilde
Culinary Team the Netherlands


In Memory of Wynand Vogel  

It is with great sadness that we share with you the news of the passing of our honorary member Wynand Vogel, last week. During a private funeral yesterday, we had the opportunity to bid Wynand farewell. It was the wish of both Wynand and his family to announce his passing only after the funeral had taken place. 

We will remember Wynand as a very committed member of the Gastronomisch Gilde.  Under his leadership the competitions of the Gastronomisch Gilde have become the success they are today. Wynand was associated with the Culinary team the Netherlands for decades. First as chef d’equipe, later as chef de mission. Many successes have been achieved under his leadership. He was actively involved in our association and we were grateful for how he shared his valuable knowledge and advice. As a judge and chairperson for WorldChefs, both at home and abroad, his expertise for cooking competitions has been widely recognized and praised.

We are all going to miss Wynand’s sincerity, humor, commitment and most of all his friendship.

Our thoughts go out to all those who loved him and we wish them strength at this difficult time in dealing with this enormous loss.

Gastronomisch Gilde Board
Culinary Team the Netherlands

Delen