Einde samenwerking met A Solution

Sinds april 2018 heeft A Solution, hét secretariaatsbureau voor verenigingen en stichtingen voor het Gastronomisch Gilde alle secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden uitgevoerd. In gezamenlijk overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet meer voldoende aan elkaars verwachtingen tegemoet kunnen komen en dat het beter is om elk onze eigen weg te gaan.
A Solution heeft veel goed werk verricht, zodat wij klaar zijn om een volgende stap te kunnen gaan zetten.Het bestuur is hen dankbaar voor de ondersteuning die zij de afgelopen jaren geboden hebben op het secretariaat, administratie en tijdens de uitvoering van de wedstrijden.
Asolution

Delen